Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü

Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir defa,yer değiştirebilen makineler için altı ayda bir defa yetkili elektrik mühendisi tarafından muayene ve topraklama ölçümü yapılmalıdır.

Çalışma Bakanlığı Müfettişlerinin ve TSE yetkililerinin ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince sizden istedikleri muayene ve ölçümleri TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş kalibrasyon laboratuvarından kalibre edilmiş cihazlarımız ile EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) kayıtlı ve onaylı elektrik mühendisi uzmanımız tarafından gerçekleştirmekteyiz.

Özetle topraklama ölçümü, son derece önem arz eden ve yasal zorunluluğu bulunan bir işlemdir.

Ankara Topraklama Ölçümü

Topraklama direnci, Voltmetre Ampermetre Metodu denilen yöntemle ölçülür. Bu metot Potansiyel Düşümü Metodu olarak da adlandırılır. Bir güç kaynağının ürettiği uygun değerde ki akımın, toprağa 1 elektrotla verilip tekrar başka bir elektrotla devreyi tamamlaması sağlanır. Bu 2 elektrotun arasındaki mesafenin arasında bir nokta ile direnci ölçülmek istenen elektrotun arasındaki potansiyel fark voltmetre yardımı ile okunur.  Toprağa verilen akımın da bir ampermetre ile değeri okunursa elimizde akım ve gerilim değerleri mevcut olur ve ohm kanunu gereği:

R=V/I den bir direnç değeri hesaplanır.

Elektronik cihazlarda bu işlemler artık tek bir tuşa basınca yapılmakta ve sonuç cihazın ekranın da görülmektedir.

Bu ölçümlerde gözlenen sonuçların doğruluğunu etkileyen birçok faktör vardır. Bunların en önemlisi akım ve gerilim elektrotlarının pozisyonudur. Akım elektrotu test akımını toprağa vermek için kullanılan elektrot olup C harfi ile gösterilir C harfi İngilizce Current (Akım.)  kelimesinin baş harfidir. E elektrotu ise test edilecek elektroda bağlı toprağa verilen akımı toplayan akım elektrotudur. Earth kelimesinin baş harfidir.  Topraklama ölçümü sırasında E ve C elektrotları arasında ise P harfi ile gösterilen potansiyel veya gerilim elektrotu bulunur. Toprak özgül direncini ölçebilmek için 4 terminalli cihazlarda bu harfler C1,C2, P1, P2 olarak da yer alabilir. C2 ve P2 topraklama direnci ölçümlerinde birleştirilerek E terminali yerine geçer diğer terminaller ise yine gerilim ve akım elektrotu olarak kullanılır. Direnç ölçümü yapılabildiği gibi bu iki terminal birleşik olarak E harfi ile de tek terminal olarak cihazlarda bulunabilir.

Şekilde ki güç kaynağı frekansı 50 Hz. veya katları olmayan akım üreten bir kaynaktır.

Sağlıklı topraklama ölçümü için etkili direnç alanlarının birbiri ile etkileşimi çok önemlidir. Örnek olarak bir çubuk elektrotun etrafında oluştuğu varsayılan direnç kabukları teorik olarak hesap edilirse etkili direnç yarıçapı, elektrot boyunun   %110 u, bir başka çalışmada ise %350 si olarak verilir. Bu mesafede ki direnç toplam direncin % 95 i olarak hesaplanır. Kritik veya etkili direnç bölgesi denilen bu alanlar elektrotların toprağa yerleştirilmesinde, ölçülmesinde birbirlerini etkilememelidir.