Parafudr

Parafudr

Elektrik iletim hatlarında, özellikle hatta yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek aşırı akımların toprağa iletilmesini sağlayan ürünlere genel olarka parafudr denir. Parafudr Enerji Nakil hatlarına bağlanabileceği gibi, yapı içi elektrik panolarınıda mikco ölçekli olarak bağlanabilir.

Bsit mantıkla anlatacak olursak, sisteme paralel bağlanan bir topraklama hattı normal şartlarda yalıtkandır ama akım bir anda yükselirse fazla olan akımı toprağa iletir. Enerji akımını kesintisiz ve sağlık olarak iletilmesindeo ldukça önemli bir rol oynar parafudr. 

Eski yapılarda pek kullanılmayan parafudr modern binaların hemen hemen hepsinde hem ana panoda hemde her bağımsız bölümün kendi panosunda yer almaktadır. Parafudr kullanıcı bağımsız bölüm içinde bulunan elektronik cihazların yüksek akıma maruz kalarak bozulmasını önleyen yegane unsurdur.