Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda kullanılan enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlanması ve enerji israfının önüne geçmek için yürürlükte olan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında binanın her türlü enerji sınıflandırılmasının, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ve binanın yalıtım özelliklerinin yer aldığı yetkili mühendisler tarafından verilen belgedir.