Yıldırımlar Ve Korunma Yolları

15.10.2019

Yeryüzü ile gökyüzü arasında yaşanan şiddetli elektrik boşalması olarak açıklanan yıldırım oluşumunun sebebi, bulut ile yerin farklı elektronlara sahip olmasıdır. Örneğin yeryüzündeki elektronların artı yüklü olduğu ve alçalan yağmur bulutlarının alt kısmındaki elektronların eksi yüklü olduğu zamanda yıldırım meydana gelir. Artı ve eksi kutuplar birbirine çekilir ve ortaya çıkan güç ile şimşek çakar. Bu da çoğu zaman binaların hasar görmesine neden olur. Bu nedenle yıldırımlar ve korunma yolları konusunda birçok çözüm geliştirilmiştir.

Yıldırımlar ve korunma yollarından en sık kullanılanı paratonerdir. Franklin tarafından geliştirilmiş olan paratoner sistemi ile binalar yıldırımdan hasar almamaktadır. Çünkü paratoner sayesinde yıldırımın oluşumu engellenmiştir. Sivri uçlu olan paratoner, elektronları metal ve sivri ucunda tutar ve yağmur bulutlarındaki eksi yüklü elektronlarla etkileşime geçerek toprağa aktarır. Bulutlardaki eksi yük, paratonerde bulunan eksi yükü bakır tel aracılığı ile toprağa iter. Uçta kalan artı elektronlar ise bulutun alt kısmındaki eksi elektronlarla etkileşime geçerek, nötrleşir. Bu sayede de buluttaki elektron enerjisi alınmış olur ve yıldırım oluşumu önlenir.

Paratoner kullanımı dışında binaların kullanabileceği daha etkili başka bir yöntem yok. Ancak yıldırımdan korunmak için kişilerin yapabileceği bazı şeyler var. Örneğin; yıldırımı çeken cisimlerin yanında durulmamalıdır, ağaç, bayrak direği benzeri cisimlerin yakınında olmak da tehlike oluşturmaktadır. Çünkü bu tarz cisimler elektronlarla direk etkileşime gireceğinden yıldırımı çekecektir.

Etiketler