Topraklama Özgül Direnci

15.10.2019

Toprak aslında az da olsa iletkenliği olan bir maddedir. Ancak bu iletkenlik işlemini oldukça yavaş ve az miktarda yapmasından kaynaklı olarak, bu özelliği göz ardı edilir. Toprağın içerisinden geçen bir akımın oldukça geniş kesitlerden geçtiği kabul edilmektedir. Bu nedenle de toprağın karmaşık bir yapısı olduğu düşünülür. Toprak aynı zamanda tüm iletken maddeler gibi bir dirence de sahiptir. Bu da toprak özgül direnci ve normal özgül direnç olarak iyi şekilde incelenir.

Toprak özgül direnci ve normal özgül direnç nedir?

Toprak özgül direnci aslında bir kenarı bir metre olan bir küpün direncidir. Toprağın özgül direnci çevresel faktörlere bağlı olarak sürekli değişim gösterebilmektedir. Örneğin toprağın özgül direnci toprağın rutubetine ve sıcaklık derecesine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle de özgül direnç her mevsim değişmektedir. Normal özgül toprak direnci ise daha farklı koşullardan etkilenmektedir. Örneğin bitkisel yapıların etkileşimi ya da diğer elektrik tesislerine olan yakınlığı normal direnci etkiler.

Etiketler