Topraklama Ölçümü Raporu

15.10.2019

Binalarda yapılan topraklanma ölçümleri sonrasında uzmanlar bunun hakkında bir kayıt tutmalıdır. Ölçüm sonrasında yapılan kayda ise topraklama ölçümü raporu denir. Bu raporun amacı hem ileride olması muhtemel bir kazada tesisat hakkında resmi bilgi olması hem de binanın elektrik tesisatının risk taşımadığının belirtilmesidir.

Topraklama ölçümü raporu meger ölçü aleti ile yapılmaktadır. Topraklamanın yapıldığı sırada kesinlikle kalibrasyonun da yapılması gerekmektedir. Topraklama raporu yüksek gerilimde, binalarda topraklamanın ölçülmesinin ardından çıkarılan uzman mühendis tarafından hazırlanan bir kayıttır. Topraklama ölçüm raporunun amacı, binanın elektrik tesisatında olan güvenliğin resmi olarak geçerlilik kazanmasıdır. Topraklama ölçüm raporu kamu alanlarında, belediyelerde ya da özel şirketlerde geçerli olmaktadır.

Topraklama ölçümü raporu öncelikli olarak binanın bulunduğu bölge ve kayıtlı olduğu şebekeyi belirtmelidir. Sonrasında binanın bu bölge içindeki pozisyonu not edilir. Ardından elektriğin iletkenliği, kullanılan malzemelerin ortalama ne kadar bir süre kullanılmaya devam edebileceği gibi hususlar belirtilmelidir. Aynı zamanda tesisatın döşenme şekli ve hangi malzemeler kullanılarak döşendiği de kayıt altına alınmalıdır. Raporda topraklama sahasının durum planı kabataslak çizilmelidir. Ve tesisatı kuran kişi ile bunu inceleyen kişinin imzası mutlaka raporda yer almalıdır.

Topraklama ölçüm raporu bu kriterlere uygun şekilde hazırlandığında tüm resmi alanlarda geçerli olacaktır. Binadaki tesisatın planının biliniyor olması, binanın yıkılması ya da tesisatın değişmesi gibi durumlarda oldukça yararlı olacaktır.

Etiketler