Termik Santraller Hakkında

15.05.2020

Termik Santraller Hakkında:

Termik Santral, kömür gibi, doğalgaz gibi yakıtlar ile çalışarak, enerji üretimi yapan santrallerdir. Termik santralde ısıtılan su, buhara haline dönüşür, elde edilen buhar elektrik üreten mekanizmayı döndürür. Bu sayede elektrik üretilir. Ardından buhar tekrar suya dönüşür. Termik santrallerde, katı, sıvı ve gaz halinde bulunan yakıtlar, kimyasal enerjisini ısı enerjisine, ısı enerjisini kinetik enerjiye, kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir.

Termik santraller kullandıkları yakıt tipine göre şekillenir. Bazı termik santraller ise, elektrik üretimi dışında, endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi yapar.

Termik santrallerin enerji üretimindeki payı büyüktür. Ülkemizde de termik santraller bulunmaktadır.

Termik Santrallerin Yararları:

Termik santralde ucuz elektrik enerjisi üretilebilir. Kalitesi düşük olan kömürler ve su kullanımı ile, düşük maliyetler ile enerji üretimi yapılabilir. Kömür olan alanlara, termik santral kurulması kolaydır.

Termik Santrallerin Zararları:

Termik santrallerde, enerji üretilirken, bazı zararlı maddeler açığa çıkmaktadır. Özellikle o çevrede yaşayan insanlar için olumsuz durum teşkil edebilmektedir. Termik santrallerden açığa çıkan zararlı gazlardan tüm canlılar olumsuz etkilenebilir. Bu durum tarım alanlarını da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca termik santrallerin bacasından salınan zararlı gazlar, asit yağmuru oluşturma riskini de barındırmaktadır.

Anlaşılacağı gibi termik santrallerin yararları da vardır, zararları da vardır. Ekonomik olarak katkısı, o civarda çalışan insanlara istihdam yaratması, termik santrallerin en önemli olumlu yönlerindendir. Canlı sağlığına verdiği zarar ise termik santralin en olumsuz özelliğidir.

Konvansiyonel termik santrallerde verimlilik, santralden elde edilen satılabilir enerjinin, santralde elektrik elde etmek için yakılan yakıtın ısıtma değerine yüzdesi ile ölçülür.

Enerji belli bir verimlilikte olup, geri kalan enerji ısı olarak açığa çıkar. Atık ısı, soğutma kuleleri veya soğutma suyu ile atılır.

LOFT Enerji A.Ş. İletişim Bilgileri:

Adres: İvedik Osb Mahallesi 1398 Sokak Loft Plaza No: 3 Yenimahalle – ANKARA

E-Mail: bilgi@loftenerji.com.tr

Telefon: 0312 394 07 40

Etiketler:

Etiketler