Paratoner ve Topraklama

15.10.2019

Bu sistemlerin benzerlikleri oldukça aynıdır. Nedeni ise ikisinin de birbirine ihtiyaç duymasıdır. Ama genelde paratonerler topraklama elemanlarına ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın karşılanması için topraklamanın yapılması gerekmektedir. Bu topraklama Franklin çubuğu adı verilen bir iletken tel ile toprağa girmektedir. Daha sonra da sistemlerin oluşabilmesi için bu iletken telin akımı toprağa iletmesinin kontrol edilmesine gelir. Daha sonrada özgül direnç ve diğer formüller ile buradaki maddelerin sağlamlığı tespit edilir. Topraklama genel olarak meger adı verilen alet ile ölçümü yapılır. Bu ölçümün yapılması iletken olup olmamasını anlaşılması içindir. Olası bir iletkensizlikte binanın yıkılmasına ve insanların zarar görmesine neden olacaktır.

Ankara paratoner firmaları da bu işi oldukça çok iyi yapmaktadırlar. Bu işin yapılabilmesi için uzmanlar ve mühendislerin titizlikle çalışması gerekir. Özellikle o meger aletini ölçüm alırken kalibrasyonunun düzgün yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı o kalibre edilen meger cihazı daha doğru ölçüm yaparak topraklamanın sağlam olmasına neden olacaktır. Bu firmaların en büyük özellikleri müşteri memnuniyetlerini göz ardı etmemeleridir. Müşteriler onlar için oldukça önemlidir. Onlardan gelecek en ufak olumlu yorum o firmanın daha yükseğe çıkmasına neden olacaktır. Artık son zamanlarda ortaya çıkan bir diğer etkenler ise topraklamanın sene de bir kez kontrolünün sağlanmasıdır. Bu kontrol sağlanmadığı zaman o maddelerin nasıl çalışıp çalışmadıkları bilinmeyecektir. Bundan dolayı da kontrol sağlanması gerekir.

Etiketler