Özgül Direnç Formülü Ve Hesabı

15.10.2019

Özdirenç, birim uzunluğu ve kesit alanı olan bir iletkenin elektrik akımına gösterdiği dirençtir. İletkenliği olan neredeyse tüm cisimler bir özdirence sahiptir. Özdirenç, bulunulan ortama, hava sıcaklığına, iletkenin haline göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle bir maddenin özdirenci her zaman aynı sonucu vermeyecektir. Özgül direnç formülü ve hesabı ile maddenin değişen durumları incelenebilir.

Özdirenç mevsimden mevsime farklılık göstermektedir. Çünkü iletkenlik özelliğine sahip olan maddeler ya genleşip daralır ya da hal değişimine uğrayabilmektedir. Eğer özdirenci ölçülen madde toprak ise bu durum aynı şeklini korur ve yanına başka faktörler de eklenir. Örneğin, toprağa sokulan maddenin metal olmaması ya da ölçüm sırasında kullanılan araç gereçlerin bir kısmının farklı diğer kısmının farklı olması toprağın direncini düşürebilmektedir.

Özdirencin hesaplanabilmesi için elektrik alan şiddeti, elektrik akım yoğunluğu, gerilim ve akım şiddeti bilinmelidir. Bu veriler ışığında özdirenç hesaplanabilmektedir. Ancak bir maddenin hangi koşullarda özdirencinde ne gibi değişimler olduğunu görebilmek için o maddeyi her zaman aynı ortamda test etmek gerekir. Bunun nedeni de değişen koşullardan hangisinin özdirenci etkilediğini bulabilmenin kolaylaştırılmasıdır. Birçok faktörde değişim yapılırsa özdirencin hangisine bağlı olarak değiştiği saptanamayacaktır. Özgül direnç formülü ve hesabı adına kullanılan özdirenç birimi ise ohm-metredir. Bu tüm formüllerde aynı şekilde geçerli olmaktadır. Dünya genelinde özdirencin hesaplanması ve tanımlanmasında kullanılan özdirenç birimi ohm-metredir.

Etiketler