Özgül Direnç Formülü

15.10.2019

Birim uzunluğu ve kesit alanı olarak bir iletkenin elektrik akımına verdiği dirence özdirenç denir. Özdirence sahip olan cisimler iletkenliğe de sahiptir. Bu dirençlerin farklılık gösterdiği ortamlar vardır. Bunlar bulunulan ortam, hava sıcaklığı, iletkenin durumuna göre ortaya çıkan ortamlardır. Maddenin ölçülen özdirenci her zaman aynı sonuç vermeyebilir. Özdirenç formülü ile maddenin değişken durumları incelenmektedir. Özdirenç hesabı mevsimlerden mevsimlere farklılık gösterebilir. Maddelerin genleşip daralması gibi fiziksel etkileri vardır. Bunun için özdirençler her mevsimde aynı çıkmayabilir. Özdirenç ölçümünde dikkat edilmesi gerekenler vardır. Diyelim ki toprağın özdirencini ölçeceğiz. Ölçmek için metal çubuk ve ölçüm araçlarının olması gerekir. Eğer ki çubuk metal değil ve araçların bazıları yok ya da farklı ise özdirenç ölçümü doğru çıkmayacaktır. Bu durum toprağın direncini düşürebilir. Ankara topraklama ölçümü firmalarından Loft enerji bu ölçümlere dikkat ederek direncin doğru ölçülmesi adına çalışmalar yapmaktadır.

Bu direncin hesaplanabilmesi için elektrik alanı şiddeti, akım yoğunluğu, gerilim ve akımların şiddeti bilinmelidir. Bunların olması özdirencin hesaplanmasını sağlar. Bir maddenin özdirencinin hesaplanması için o maddeyi aynı ortam da direncinin hesaplanması gerekir. Değişen doğal koşullar ve maddenin direncinin düşmesi ölçümü olumsuz etkileyebilir. Bazı bu direnci ölçüm yapan firmalar buna hiç önem vermeyerek oldukça farklı direnç hesapları ortaya koyarlar. Ankara paratoner firması olan Loft enerji ise diğer firmaların aksine maddenin bulunduğu ortamda sürekli direnç ölçümü yaparak daha doğru ölçümlere ulaşmaktadır.

Etiketler