Neden Topraklama

15.10.2019

Topraklama yapılmasının en büyük sebebi paratoner sistemlerin bulutlardan aldıkları enerjileri iletken bakır teller ile toprakta mevcut olan iletken madde sayesinde hiç kimseye zarar vermeden toprağa iletilmesidir. Bu durum insan hayatının olası yıldırım düşmesi tehdidinden korunması demektir. Ayrıca yüksek gerilime sahip binalarda bu sistemler oldukça fazla kullanılmaktadır.

Topraklama Franklin çubuğu yardımı ile yapılmaktadır. Bu çubuk son zamanlarda geliştirilerek paratoner sistemlerini oluşturmuştur. Sistemlerin teknoloji iler doğru orantıda gelişmesi her geçen gün yeni gelişmelerden haberdar olmamızı sağlamaktadır. Bu çubuk toprağın en alt tabakasına yerleştirilir. Daha sonradan binanın üzerinden bulunan sistemin sivri uçlu tel yardımı ile bulutun eksi kutbundaki akımlar ve gerilimler sivri ucun artı kutupta olması ile tepkimeye girerek zıt etki yaratırlar. Yaratılan bu etki yıldırımın düşmesinin önüne geçmektedir. Daha sonradan sivri ucun üzerindeki akım binayı saran bakır teller yardımı ile toprağın ucundaki metale iletilir. Metal de bunu toprağa iletir. Toprağın akım geçirmemesi oldukça önemlidir. Bu durumun en büyük mimarı aslında toprak olmaktadır. Akım geçirmemesi binalarda oluşacak olan yıldırımların insan hayatına zarar vermesini önleyecektir. Topraklama yapılırken oldukça dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar kullanacak malzemelerin en iyi malzemelerden seçilmesidir. Bu malzemelerin eski ve yeni olanları birbirine asla karıştırılmamalıdır. Yoksa topraklama sisteminin ömrü çok uzun olmaz. Sürekli bakım isteyen bu sistem senede en az bir kere bakımının yapılmasını gerektirmektedir.

Etiketler