Gerili Hat Tekniği

15.10.2019

Yıldırımdan korunmak adına ortaya çıkmış birçok koruma türleri vardır. Bilhassa bunlardan biri de paratoner olmaktadır. Ve diğer koruma türü de belirli enerji toplayıcılar olmaktadır. Dünya da yıllarca teknikler geliştirilmektedir ve bazıları da başarılı olamayarak rafa kalkmıştır. Gerilim hat tekniği hem ucuz olmasından hem de daha çok kolay olmasından dolayı kullanılmaktadır. Bu teknik plaza,  AVM’ler ve ya büyük binalarda uygulanmaktadır. Çatılarda oluşturulan alanlarda bulunanlar için oluşturulan depolar sizi yıldırımlardan korumaya yardım eder. Yıldırıma karşı korunma standartı genelgesine uyarak bazı özel yapılar izole edilmelidir. Gerili hat tekniğinin uygulandığı yapılar da genelgeye göre belirli uzaklıklar oluşturulur. Genelgeye göre direkler belirli uzaklıklara konumlandırıldıktan sonra izolesiz gerilmiş iletkenlerle yapı tamamlanır. Burada dikkate alınması gereken bir husus vardır. Bu husus ise gerili telin yapacağı sarkmadır. Bu sarkmayı önleyebilmek için yine genelgeye göre mesafeler hesaplanmaktadır. Bu eğimler mevsimin getirmiş olduğu sıcak ya da soğuk havanın etkisinde kalmaktadır.

Gerili hat tekniği çok önemli bir tekniktir. Yıldırımdan korunma adına yapılan paratoner gibi bu teknikte oldukça güvenlidir. Bu tekniği uygularken ufak bir değerin yanlış yazılması sonucunda çıkarılan diğer değerler de etkilenebilir. Bu durum da tekniğin çalışması oldukça zor nlur. Bu tekniğin çalışması insan sağlığı ve diğer canlılar için oldukça önemlidir. Aksi takdirde ise bu tekniğin çalışmaması büyük tehdit oluşturabilir.

Etiketler