Elektrik Tesisat Kontrolü Ve Ölçümü

15.10.2019

Elektrik tesisatının kurulumu sırasında bilir kişi tarafından rapor tutulmaktadır. Bu rapor hazırlanırken pek çok unsur göz önüne alınmaktadır( bina yapısı, yaşı vs.). Sonrasında ise binanın tesisatı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Elektrik tesisat kontrolü ve ölçümü mutlaka senede bir kez yapılmalıdır. Elektrik tesisatının kontrolü sırasında bazı noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan incelemelerde Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standartları göz önüne alınmaktadır. Elektrik tesisatının kontrolünde iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutulmaktadır. Bunun için de Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar, Sigorta Kutuları, Makine ve ekipman elektrik hatları, Prizler, Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar, Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri kontrol edilmek zorundadır.

Etiketler