Binaların yıldırma karşı korunması

15.10.2019

Elektrik akımının toprağa iletildiği sistemin topraklama tesislerinde yıldırımdan korunma amacıyla hali hazırda bulunan topraklama sistemine bağlanması tavsiye edilmektedir. Yıldırma karşı binaları korurken uygulanacak olan sistem içerisinde binada bulunan tesisle birlikte aynı iletken kesitler ve elemanlar doğrudan kullanmalıdır. Bu amaç güdüldüğünde ortaya çıkan topraklama birbirinden farklı sistemlerle karmaşık bir yapı içerisinde toprağa iletkenliği sağlamak yerine tek bir kanal üzerinden ileteceği için tasarruflu ve kaliteli bir koruma sistemi sağlayacaktır. Binaların yıldırma karşı korunması amacında toplum bilincini yükseltebilmek için son yıllarda elektrik elektronik odası mühendislerinin düzenlemiş olduğu sempozyumlar bulunuyor.

Bu sempozyumlarda toprak yeterlik belgesini alınması elektrik elektronik mühendisliği ne zorun tutulmaktadır. Binaların yıldırımda karşı korunması ortaya çıkabilecek can ve mal kaybı gibi önemli problemlerin önüne geçtiği için son derece hassas bir çalışmadır. Sadece EMO’ ya bağlı elektrik mühendislerinin gerçekleştirebildi bu çalışmalar doğrultusunda binaların güvenliği sağlanmaktadır.

Yıldırma karşı yapılacak olan topraklama çalışmasının binadaki hali hazırda bulunan topraklama ile birleştirilmesi bağlantı noktalarına kolay ulaşmayı da sağlayacaktır. Yıldırım karşısında kurulan koruma tesisi ana topraklama merkezinden ayrı bir şekilde tık tutuyorsa topraklamanın ana merkezinden farklı tutulabilecek bir eklaktöz üzerinden yıldırma karşı koruma tesisi ile bağlanabilir.

Etiketler