Ankara Topraklama Ölçümü ve Elektrik Tesisat Kontrolü

15.10.2019

Ankara topraklama ölçümü yapan firmalar elektrik işi ile de ilgilidir. Belirlenen cihazlar ile hem elektrik hem de diğer topraklama ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca bu ölçümler elektrik tesisatlarında sızma ve kaçak olabilme ihtimaline karşı yapılmaktadır. Bu tesisatın kurulumu sırasında orada olan bilirkişi tarafından rapor tutulmaktadır. Bu raporun hazırlanması binaların yapısı, yaşı, durumu gibi birçok özelliğin gözden geçmesine neden olmaktadır. Bu elektrik tesisat kontrolü senede bir kez mutlaka yapılmalıdır. İnsan sağlığı için önemi oldukça fazladır. Olası durumlara hemen müdahale edilmesi gerekir.

Elektrik tesisat kontrolün de kontrol edilmesi gereken yerler vardır. Bunlar; ana dağıtım panosu, tali panolar, sigorta kutuları, prizler, jeneratör, hidrofor pompaları ve benzeri yerler kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bunlar dışından paratoner ve yıldırımdan korunmak için yapılan tesislerinde kontrolü sağlanmaktadır. Bu kontrol sırasında mutlaka uzman bir mühendis önceden hazır olan tesisat raporunu inceler. Sonra da bu raporda yer alan yerler hakkında kontrol yapılmaya başlanır. Bilirkişiler bu kontroller sırasında rapor tutmaya devam ederler. Bu kontroller mühendis tarafından değil de uzman bir kişi tarafından yapılmaktadır. Olası bir sızıntı ve kaçak durumunda olası müdahale de bulunulması için bu zorunludur. Bu görevler oldukça basit gibi gözükse de uzman ve olaya müdahale edebilecek kişiler tarafından yapılması olası tehlikelerin önüne geçmeye birebirdir. Bundan dolayı elektrik tesisat kontrollerine uzman kişilerin gitmesi önemlidir.

Etiketler