TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE HESAPLAMALAR - Loft Enerji A.Ş. - Paratoner - Topraklama Ölçümü

   TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE HESAPLAMALAR
     ÖLÇÜM SONUÇLARI
Hesapla
Ölçüm Sayısı
1
2
3
4
 a (m) (sondaj çubuk aralığı)
 R (ohm) (cihazla ölçülen direnç)
 r = 2 * p * R*a( ohm.m )( sonuçlar)
 k (mevsimsel katsayı)
ρ ort= (k/4)*(ρ1+ρ2+ρ3+ρ4)(ohm.m)
r
Özdirenç değerini hesaplatmak istemiyorsanız tablodan ölçtüğünüz bölgeye ait uygun değeri seçiniz

     r  ohm.m
    
     HALKA (RİNG) TOPRAKLAMA
Hesapla
 a (m) İletken Çapı (d) ρ (ohm.m)
 b (m)  D (m) Rring (ohm)
 A (m2)
R=(ρ/π2D)Ln(2πD/d)
     DÜŞEY GÖMÜLÜ ÇUBUK
Hesapla
 L (m) ρ (ohm.m)
d (mm) Rçubuk (ohm)
 n (adet)  
R=(ρ/2πL)Ln(4L/d)/n
     YATAY GÖMÜLÜ İLETKEN
Hesapla
 a (m) L (m) (Gömülü İletken Boyu) ρ (ohm.m)
 b (m) d (m) (Gömülü İletken Çapı veya Şerit Eşdeğer Çapı) Rşerit (ohm)
 d (m) H (m) (Gömülü İletken Derinliği) Şerit Yuvarlak

İletken Kesit Tablosu
R=(ρ/2πL)Ln(2L/d)(1+(Ln(L/2H)/Ln(2L/d))
     EŞDEĞER DİRENÇ
Hesapla
 Çubuk + Şerit    W  Çubuk + Ring    W

Rt=(Rçubuk x Rşerit) / (Rçubuk + Rşerit )
Rt=(Rçubuk x Rring) / (Rçubuk + Rring)