Elektrik tesisatının kurulumu sırasında bilir kişi tarafından rapor tutulmaktadır. Bu rapor hazırlanırken pek çok unsur göz önüne alınmaktadır( bina yapısı, yaşı vs.). Sonrasında ise binanın tesisatı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Elektrik tesisat kontrolü ve ölçümü mutlaka senede bir kez yapılmalıdır. Elektrik tesisatının kontrolü sırasında bazı noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan incelemelerde Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standartları göz önüne alınmaktadır. Elektrik tesisatının kontrolünde iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutulmaktadır. Bunun için de Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar, Sigorta Kutuları, Makine ve ekipman elektrik hatları, Prizler, Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar, Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri kontrol edilmek zorundadır.

 13

Elektrik tesisatı kontrolü ve ölçümü sırasında uzman mühendis, daha önceden hazırlanmış olan binanın elektrik tesisatı raporunu inceler. Ardından raporda yer alan maddeler üzerinden tesisat kontrolü yapılmaya başlanır. Yapılan kontrol ve ölçüm mutlaka uzman kişi tarafından gerçekleştirilir. Çünkü olası bir kaçak ya da arıza durumunda hemen müdahale gerekebilir. O nedenle de duruma müdahale edebilecek olan bir kişinin arızayı tespit etmesi her zaman daha yararlı olacaktır. Bunun için ya yetkili olduğuna dair sertifikası olan insanlar ya da elektrik mühendislerine bu görev verilmelidir.