Faraday Kafesi

FARADAY KAFESİ Faraday kafesi ülkemizde son derece yaygın olarak kullanan bir güvenlik sistemidir. Sistemin temel amacı oluşan kafes yardımıyla topraklama sistemi üzerinde gerçekleşebilecek her türlü etkiden korunmasını sağlamaktadır. Yüzeyler arası elektrik geçişi sağlanmadığı için koruma görevi üstlenmiştir. Faraday kafesinin yüzey iletken bir yapı olduğundan ötürü dışarıdan gelecek elektrik akımı içeri almayacaktır. Bu basit prensip tamamen…

Paratoner Nedir?

PARATONER NEDİR? Paratoneri daha iyi anlamak için yıldırımın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamız gerekir. Yıldırım oluşumu, cumulo nimbus bulutları tarafından meydana gelmektedir. Bulutların üst tarafı pozitif yüklü buz kristallerinden oluşurken tabanı negatif yüklü su damlacıklarından oluşur. Pozitif/negatif yük farklılıklarının sebebi atmosferik türbülanstır. Yükler arasında yüksek yoğunlukta elektriksel bir alan oluşur ve bu alan dağılma noktasına…