Binalarda yapılan topraklanma ölçümleri sonrasında uzmanlar bunun hakkında bir kayıt tutmalıdır. Ölçüm sonrasında yapılan kayda ise topraklama ölçümü raporu denir. Bu raporun amacı hem ileride olması muhtemel bir