Elektrik kullanan cihazların herhangi bir elektrik kaçağına karşı bir iletkenle toprağa gömülmesi işlemine topraklama denilir. Elektrik kaçağı kişi üzerinden değil, direnci az olan toprak hattı üzerinden geçer. Bu