Katodik koruma sistemlerinde ölçüm alınabilmesi için; – Bakır / Sülfat Referans Elektrodu – Dijital Avometre veya Multimetre yöntemleri uygulanır. Katodik koruma ölçümü yapılması adına referans elektrodunun üst tarafındaki