Elektrik tesisatının kurulumu sırasında bilir kişi tarafından rapor tutulmaktadır. Bu rapor hazırlanırken pek çok unsur göz önüne alınmaktadır( bina yapısı, yaşı vs.). Sonrasında ise binanın tesisatı düzenli olarak